Główne cele fundacji:

Prowadzenie działalności charytatywnej przez dziennikarzy oraz na rzecz dziennikarzy i ich rodzin.

Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa dziennikarzy pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Wspomaganie nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji dziennikarzy, pracowników reklamy i public relations.

Ochrona wolności słowa.

Podnoszenie poziomu i promocja dobrego dziennikarstwa.

Wspomaganie działalności na rzecz współpracy organizacji pozarządowych.

Integracja mediów europejskich oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między dziennikarzami.

Rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce dziennikarskiej.

Działalność na rzecz kultury i sztuki, w szczególności w zakresie upowszechniania twórczości i wspierania wszelkich form aktywności artystycznej.

Wspomaganie rozwoju mediów lokalnych oraz mediów tradycyjnych i elektronicznych, w tym rozwoju przedsiębiorczości związanej z rynkiem medialnym.

Wspomaganie wypoczynku dzieci dziennikarzy, którzy stracili zdrowie lub życie w czasie wykonywania obowiązków służbowych.