Kontakt:

Fundacja Grand Press
J. H. Dąbrowskiego 75/66
60-523 Poznań
[email protected]

Numer KRS: 0000463363
Numer NIP: 779-24-13-921

DAROWIZNY NA CELE STATUTOWE:
Nr konta: 06105015201000009135808658