Kandydatki i kandydaci do Medalu Wolności Słowa ogłoszeni

Fundacja Grand Press przedstawia tegoroczne kandydatki i kandydatów do Medalu Wolności Słowa, wskazanych przez kapitułę. Medale po raz czwarty zostaną wręczone 30 sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

W tym roku w składzie kapituły Medalu Wolności Słowa znaleźli się: Krzysztof Głuchowski (dyrektor Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie), prof. Ewa Łętowska (była rzeczniczka praw obywatelskich), Weronika Mirowska (prezeska Fundacji Grand Press), Piotr Świerczek (dziennikarz TVN 24) oraz Ewa Wrzosek (prokuratorka, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”).

Zgodnie z regulaminem wyróżnienie Medalem Wolności Słowa mogą otrzymać osoby angażujące się w działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym m.in.: obywatelską, społeczną, kulturalną, artystyczną, naukową, dziennikarską i publicystyczną. Wydarzenie jest organizowane w trosce o promowanie mądrych słów w przestrzeni społecznej oraz wybitnych osób je głoszących, dojrzałą debatę publiczną oraz utrzymanie wolności słowa w Polsce.

Medale zostaną wręczone w trzech kategoriach: Media, Instytucja i Obywatel/ka.

W kategorii Instytucja wskazane zostały:

  • Fundacja Panoptykon – za cierpliwe tłumaczenie, że musimy strzec prawa do prywatności tak przed państwem i jego służbami, jak i przed big techami.
  • Pro Loquela Silesiana. Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy – za walkę o wolność słowa wypowiadanego w języku śląskim. Za wytrwałość we wzmacnianiu śląskiej tożsamości poprzez dbanie o należną językowi śląskiemu pozycję i jego obecność w przestrzeni publicznej.
  • Sieć Obywatelska Watchdog Polska – za stanie na straży prawa do informacji publicznej i za prawną edukację obywateli.

W kategorii Media wskazani zostali:

  • Mariusz Gierszewski (Radio Zet) – za bezkompromisowe i uważne patrzenie władzy na ręce, niezależnie kto ją sprawuje. Za odpowiedzialne realizowanie misji dziennikarskiej.
  • Karolina Lewicka (Tok FM) – za inteligentne, chłodne i konsekwentne zdejmowanie masek z polityków, którzy próbują ukryć prawdziwe intencje za grubym make-upem politycznej szminki. Za odważne stanie po stronie prawdy, profesjonalizm i szacunek wobec odbiorców.
  • Jacek Pałasiński – za stanie na straży pryncypiów dziennikarskich i kulturę wypowiedzi. Za udowodnienie, że w internecie jest miejsce na dojrzałe dziennikarstwo – wartościowe rozmowy z intelektualistami.

W kategorii Obywatel/Obywatelka wskazani zostali:

  • Danuta Wojciechowska i Jolanta Mokwińska – emerytki z Siedliska, wsi w Lubuskiem. Za walkę o demokrację i wolność słowa w swojej gminie. Zapłaciły za to zdrowiem, ale wygrały z byłym wójtem, a nowemu wręczyły koszulkę z napisem „Jawność”.
  • Anja Rubik – za odważne korzystanie z wolności słowa, za co była wielokrotnie atakowana przez środowiska prawicowe. Aktywistka działająca na rzecz kobiet i walcząca o dostęp do edukacji seksualnej młodzieży w Polsce.
  • Mateusz Rybak – 17-letni mieszkaniec pogranicza polsko-białoruskiego. Za poświęcanie się pomocy ludziom w drodze. Działa sam, ale w mediach społecznościowych dzieli się swoimi doświadczeniami i wiadomościami znad granicy.

Uroczysta gala Medalu Wolności Słowa odbędzie się 30 sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Gala będzie transmitowana w TVN 24, na Facebooku oraz na stronach głównych patronów medialnych wydarzenia.

Napisz piosenkę z Jackiem Kaczmarskim – konkurs ZAiKS-u i Fundacji Grand Press

Do 11 lipca br. kompozytorzy mają czas na stworzenie muzyki do wiersza Jacka Kaczmarskiego „Diagnoza”. Zwycięska linia melodyczna zostanie zaaranżowana przez Jacka Tarkowskiego, a prapremiera nowej piosenki w wykonaniu Adama Nowaka – lidera zespołu Raz Dwa Trzy, będzie miała miejsce 30 sierpnia 2024 podczas gali Medalu Wolności Słowa w Gdańsku.

Fundacja Grand Press wraz ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS już po raz drugi ogłaszają konkurs na stworzenie linii melodycznej do słów wybitnego polskiego autora, do których nigdy wcześniej nie powstała kompozycja muzyczna.

Tym razem, chętni zmierzą się z wierszem Jacka Kaczmarskiego „Diagnoza”, który artysta napisał we wrześniu 2003 roku, na siedem miesięcy przed śmiercią.

Alicja Delgas, prezeska fundacji im. Jacka Kaczmarskiego i jego życiowa partnerka mówi:

„W tym roku mija 20 lat od śmierci Jacka Kaczmarskiego. Cieszę się, że możemy szerokiej publiczności przypomnieć wiersz pochodzący z ostatniego tomiku Jacka. A dodatkową radością jest dla mnie, że utwór ten premierowo wykona Adam Nowak”.
Podczas spotkania Jacka z Adamem w czasie 39. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie Jacek wyraził życzenie, żeby jego utwory były wykonywane przez zespół Raz Dwa Trzy. Po dwóch dekadach – dzięki zaangażowaniu Fundacji Grand Press – ta wola zostanie spełniona.

Konkurs skierowany jest do polskich kompozytorów, którzy mogą zgłaszać utwory wcześniej niepublikowane, niewykonywane oraz nienagrodzone w innych konkursach. Autorka lub autor utworu wybranego przez jury otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Nadesłane prace oceni jury w składzie: Jan Młynarski (przewodniczący), Jacek Bończyk, Weronika Mirowska, Adam Nowak i Jacek Tarkowski.

Przed rokiem laureatką konkursu została Maria Holka. Piosenkę z jej muzyką, do tekstu Wojciecha Młynarskiego „Niewielkie słowo przyzwoitość” wykonał podczas gali Medalu Wolności Słowa 2023 Ralph Kaminski.

Utwory należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem: formularz.fundacjagrandpress.pl.

Treść wiersza „Diagnoza”, a także szczegóły i regulamin Konkursu dostępne są na stronie: www.fundacjagrandpress.pl/konkurs.

Prawykonanie zwycięskiej kompozycji odbędzie się podczas uroczystej gali Medalu Wolności Słowa, 30 sierpnia 2024 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, z transmisją na żywo w TVN 24 oraz na portalach pozostałych patronów medialnych wydarzenia.


Zamknęliśmy wskazania do tegorocznej edycji Medalu Wolności Słowa

Już po raz czwarty Fundacja Grand Press uhonoruje Medalami Wolności Słowa Polaków w wyjątkowy sposób zasłużonych dla wolności wypowiedzi. Jak co roku swoich kandydatów mogą wskazywać również Obywatele.

Wydarzenie powstało w trosce o promowanie mądrych słów w przestrzeni społecznej oraz wybitnych osób je głoszących, dojrzałą debatę publiczną oraz utrzymanie wolności słowa w Polsce. Medal przyznawany jest w kategoriach: Media, Instytucja, Obywatel.

Medalem uhonorowane mogą zostać osoby w szczególny sposób zasłużone dla wolności słowa, autorki/rzy najbardziej wartościowych przemówień, które mogły wpłynąć na świadomość Polaków, a także osoby i instytucje aktywnie działające na rzecz praw obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do wolności wypowiedzi.

Laureatami Medalu Wolności Słowa są:
– w kategorii Media: Andrzej Poczobut, Piotr Jacoń, Piotr Świerczek
– w kategorii Instytucja: Adam Bodnar, Igor Tuleya, Ewa Łętowska
– w kategorii Obywatel: Agnieszka Jankowiak-Maik, Katarzyna Wappa, Lidia Niedźwiecka-Owsiak i Jerzy Owsiak

Medal specjalny od Fundacji Grand Press otrzymali: Marian Turski, Wanda Traczyk-Stawska, Jacek Fedorowicz, Stanisław Tym, Lech Wałęsa.

Uroczysta gala Medalu Wolności Słowa odbędzie się 30 sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Gala będzie transmitowana na żywo w TVN24, na Facebooku oraz na stronach głównych patronów medialnych wydarzenia.


List Prezeski Fundacji Grand Press do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o wystąpienie generalne w sprawie przewodniczącego KRRiT

Szanowny Panie Rzeczniku,

Piszę do Pana, gdyż Pański Urząd stoi na straży praw wszystkich obywateli RP.

W ostatnich latach w Polsce nagminnie łamane było prawo do wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, które Obywatelkom i Obywatelom RP zapewniają artykuły 14. i 54. Konstytucji RP.

Sytuacja poprawiła się nieco po przejęciu władzy przez opozycję w wyniku wyborów 15 października 2023 roku. Jednak system, który miał bronić przejmowania nadzoru nad mediami przez zwycięską w wyborach partię – czasowego przesunięcia wyboru członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz ich nieodwoływalność – sprawia, że, paradoksalnie, nadzór polityków nad mediami elektronicznymi, w tym zwłaszcza publicznymi – jest większy niż kiedykolwiek.
Wynika to z innego ustrojowego błędu, jaki wobec nadzoru nad mediami publicznymi wprowadzili politycy – przekazania zbyt szerokich kompetencji jednej osobie – przewodniczącemu KRRiT.

Jest to spowodowane zapewne brakiem wyobraźni prawodawcy, który nie przewidział, że funkcja ta może przypaść osobie – wprawdzie wybranej przez Sejm – ale zupełnie nienadającej się na takie stanowisko. Obecny przewodniczący jest człowiekiem pozbawionym umiejętności koncyliacyjnych, kieruje się osobistymi przekonaniami i uprzedzeniami, zarządza kierowaną przez siebie instytucją jednoosobowo i jest pod wpływem polityków partii, której od lat sprzyja.

Ustawodawca być może nie mógł tego przewidzieć, ale może takim przypadkom zapobiec w przyszłości.

Ostatnie lata pokazują dobitnie, że mamy zasadniczy problem w regulacji mediów elektronicznych (telewizyjnych, radiowych i internetowych), a w szczególności w stworzeniu i utrzymaniu mediów publicznych, niezależnych od nacisków partyjnych.

Najświeższym przykładem nacisku na redakcje jest bezprawne zajęcie 550 tys. zł z konta telewizji TVN z tytułu nałożonej kary przez przewodniczącego KRRiT. Przejęcie środków TVN nastąpiło mimo złożenia przez tę stację odwołania od decyzji o ukaranie.
Podobne działania są zapowiadane wobec radia Tok FM i mogą nastąpić w stosunku do Radia Zet. Nie trzeba wyjaśniać, że stanowią nie tylko pogwałcenie zasad państwa prawa, ale mogą też wywołać tzw. efekt mrożący wobec zatrudnionych w nich dziennikarzy.

Przypominam też, że Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji blokuje wypłatę ponad 200 mln zł abonamentu należnego TVP i większości ośrodków Polskiego Radia wywierając na nich regulacyjną i finansową presję.

W czasie minionych lat upolitycznieni przewodniczący KRRiT działali na szkodę mediów. Widoczne to było szczególnie wyraźnie w przypadku kanałów grupy TVN Warner Bros. Discovery. Zgodnie z ustawowym terminem postępowania koncesyjne powinny być rozpatrywane w ciągu 60 dni. Obecnie na przedłużenie koncesji wygasającej pod koniec lipca już od 9 miesięcy bezskutecznie oczekuje kolejna stacja należąca do TVN. W poprzednich latach w ostatnim momencie zezwalano na przedłużenie nadawania TVN7, TVN24, TVN, HGTV, TVN Turbo oraz TVN International. Te działania były spowodowane osobistą niechęcią przewodniczącego KRRiT wobec tego nadawcy, czego Przewodniczący nawet nie krył.

Przewodniczący, z pominięciem innych członków KRRiT, wydaje arbitralne decyzje o karaniu nadawców. Jednocześnie przewodniczący KRRiT przez całą swoją kadencję odmawia nakładania kar na media sprzyjające jednej partii – Prawu i Sprawiedliwości, nie reagując m.in. na bulwersujące słowa o „barakach dla emigrantów w Auschwitz”, które padły w TV Republika, czy tysięczne słowa nienawiści, które słyszeliśmy od pracowników „Wiadomości” TVP i TVP Info.

Szanowny Panie Rzeczniku,

Jako prezeska Fundacji Grand Press zwracam się do Pana z wnioskiem o wystąpienie generalne do Sejmu RP, polegające na skłonieniu do debaty o ustawowych zmianach, które odbiorą nadmierną władzę przewodniczącemu KRRiT, a z tego organu uczynią ciało naprawdę kolegialne. To pozwoli w przyszłości zapobiec sytuacji, w której niekompetentny i pozbawiony dobrej woli urzędnik będzie odbierał Obywatelkom i Obywatelom RP prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a co za tym idzie do korzystania przez nich z wolności słowa.

Działania obecnego przewodniczącego KRRiT spowalniają proces przywracania w Polsce praworządności oraz standardów demokratycznych. Potwierdzają to liczne decyzje sądów powszechnych, a także administracyjnych, które dotychczasowe postępowania przewodniczących KRRiT wobec mediów określały jako rażące naruszenie prawa.

Dlatego zwracam się do Pana Rzecznika z gorącym apelem o działania zmierzające do obrony jednego z fundamentów demokracji, jakim jest wolność słowa.

Z wyrazami szacunku

Weronika Mirowska
Prezeska Fundacji Grand Press


Wojciech Grzędziński wykonał Zdjęcie Roku konkursu Grand Press Photo 2024 i otrzymał tytuł Fotografa XX-lecia. Jakub Szymczuk autorem zdjęcia XX-lecia GPP

Wojciech Grzędziński jest autorem Zdjęcia Roku w jubileuszowej, XX edycji Grand Press Photo 2024. Także Grzędziński odebrał tytuł Fotografa XX-lecia konkursu. Natomiast tytuł Zdjęcia XX-lecia Grand Press Photo otrzymała fotografia Jakuba Szymczuka. Gala odbyła się w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie.

Jury konkursu Grand Press Photo 2024 pod przewodnictwem Jewhena Małoletki wybrało do finału 42 zdjęcia pojedyncze (Single), dziewięć reportaży (Stories) oraz trzy projekty dokumentalne. Jewhenowi Małoletce pomagali w wyborze prac: Anna Bedyńska, Weronika Kobylińska, Weronika Mirowska, Maarten Schilt (Holandia) oraz Andrzej Zygmuntowicz.

Autor Zdjęcia Roku w Grand Press Photo 2024 oraz Fotograf XX-lecia konkursu podzielił się na scenie refleksją: – Chcę wam powiedzieć, że Irina przeżyła, restauracji nie ma, ale Irina jest – jest po rehabilitacji, została odkopana spod gruzów – mówił Wojciech Grzędziński, nawiązując do nagrodzonej fotografii.

Jakub Szymczuk, autor zdjęcia XX-lecia Grand Press Photo (partnerem kategorii była Grupa Lux Med) powiedział z kolei: – Gdy przeglądałem te wszystkie zdjęcia od 2005 roku, to odniosłem wrażenie, że historia przyspiesza – widać to w emocjach i tematach zdjęć. Zdjęcie to powstało 10 lat temu i wciąż we mnie żyje. Żyłoby pewnie inaczej, gdyby nie spotkanie z rodzicami bohatera tej fotografii. Wtedy wokół fotografowania takich sytuacji było wiele dyskusji. Jego ojciec spojrzał na mnie mocnym wzrokiem i mnie przytulił. Powiedział, że zdjęcie jest świadectwem bohaterstwa jego syna.

W kategorii Current Events – Single pierwszą nagrodę otrzymał Attila Husejnow. Drugą nagrodę przyznano Markowi M. Berezowskiemu, trzecią natomiast Jakubowi Orzechowskiemu.

W kategorii Current Events – Stories pierwszą nagrodę otrzymał Wojciech Grzędziński, a druga nagroda powędrowała do Małgorzaty Smieszek.

Pierwszą nagrodę w kategorii People – Single – partnerem tej kategorii było Miasto Gdańsk – otrzymała z kolei Anna Hernik. Drugą nagrodę w kategorii dostał Wojciech Grzędziński, a trzecią Szymon Muszański.

Kolejną kategorią – tu także partnerowało Miasto Gdańsk – była People – Stories. Pierwszą nagrodę otrzymała tu Kasia Strek. Druga nagroda w tej kategorii przypadła Marcinowi Krukowi.

Pierwszą nagrodę w kategorii Own Vision – Single otrzymał Tomasz Kawecki. Druga nagroda przypadła Justynie Rojek-Lindzie. Partnerem kategorii było Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Kolejną kategorią, w której przyznawano nagrody, była kategoria Climate, Responsibility – Single. Pierwszą nagrodę otrzymał tu Adam Jastrzębowski, drugą Joanna Mrówka, a trzecią Mateusz Sarełło. Partnerem kategorii była Grupa KRUK.

Pierwszą nagrodę w kategorii Climate, Responsibility – Stories – tu także partnerem kategorii była Grupa KRUK – otrzymał Damian Lemański. Druga nagroda natomiast przypadła Wojciechowi Grzędzińskiemu.

W kategorii Culture, Hobby, Sport – Single najlepszą pracę wykonał Tomasz Markowski. Drugą nagrodę otrzymała Julia Zabrodzka, a trzecią Jakub Włodek.

Pierwszą nagrodę w kategorii Documentary Project otrzymał Maciej Grzybowski, a drugą Amadeusz Świerk. Partnerem kategorii była tu ERGO Hestia.

Pierwszą nagrodę w kategorii Young Poland – Single otrzymała Adrianna Wilewska, wyróżnienie natomiast Eliza Kania.

Pierwszą nagrodę w kategorii Young Poland – Stories otrzymał natomiast Mikołaj Szymkowiak. Z kolei wyróżnienie otrzymał tu Antoni Nowak.

W nocy z wtorku na środę zakończyło się też głosowanie na Nagrodę Internautów – zdobyła ją autorka pracy wyłonionej spośród wszystkich nominowanych przez jury zdjęć z grupy Single oraz Stories. Nagrodę Internautów otrzymała fotografia Anny Hernik.

W ramach GPP organizowany był także konkurs Photo Book – na najlepszą książkę z fotografią reporterską i dokumentalną, wydaną premierowo w 2023 roku. O tytuł Photo Book of the Year 2023 konkurowało 14 publikacji. Tytuł Photo Book of the Year 2023 otrzymała książka: „Rdza” Bartka Warzechy.

Wszystkie nagrodzone zdjęcia znajdą Państwo na grandpressphoto.pl/laureaci-2024/


Książka Reporterska Roku – rusza piąta edycja nagrody

Od 14 marca br. Fundacja Grand Press przyjmuje zgłoszenia do piątej edycji nagrody dla najlepszej polskiej Książki Reporterskiej Roku.

Nagroda zostanie przyznana przez jury konkursu, składające się ze znawców literatury i reportażu, za publikację: o wysokich walorach merytorycznych, warsztatowych oraz językowych; ujawniającą wrażliwość etyczną i społeczną autora/ki przy zachowaniu zasad warsztatu dziennikarskiego; cechującą się pogłębioną analizą rzeczywistości, wykorzystującą wiedzę, dociekliwość i rzetelność autora/ki.

Do konkursu można zgłaszać książki reporterskie żyjących autorów polskich, wydane w okresie od 1 sierpnia 2023 roku do 31 lipca 2024 roku, będące pierwodrukami.
Nie będą oceniane: antologie, reportaże literackie, czyli zawierające jakiekolwiek elementy fikcji, biografie niereporterskie, choćby napisane przez dziennikarzy/reporterów, dziennikarskie książki gatunkowe (eseje, dzienniki, autobiografie, książki publicystyczne itp.).

Książki na konkurs mogą nadsyłać ich autorzy oraz wydawnictwa pod adresem: Fundacja Grand Press, ul. Świętokrzyska 30 lok. 150, 00-116 Warszawa, z dopiskiem Książka Reporterska Roku, po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.grandpress.pl.

Laureatami poprzednich edycji konkursu są: Olga Gitkiewicz za książkę pt. „Nie zdążę”, wyd. Dowody na Istnienie w roku 2020; Katarzyna Wężyk za reportaż „Aborcja jest”, wyd. Agora w 2021 roku; Ilona Wiśniewska za „Migot. Z krańca Grenlandii”, wyd. Czarne w 2022 roku; Bartek Sabela za „Wędrówkę tusz” wyd. Czarne w 2023 roku.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Grand Press.

Grand Press to największy konkurs dziennikarski w Polsce. Na konkurs składają się: kategorie tematyczne Grand Press, nagrody specjalne, w tym za Książkę Reporterską Roku oraz plebiscyt na Dziennikarza Roku.

Szczegóły konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na www.grandpress.pl.


Relacja wideo z gali
Grand Press 2023


Wojciech Czuchnowski został Dziennikarzem Roku 2023

zdj. Wojciech Surdziel

Wojciech Czuchnowski, dziennikarz „Gazety Wyborczej”, otrzymał tytuł Dziennikarza Roku 2023. Podczas poniedziałkowej gali, która odbyła się w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Fundacja Grand Press ogłosiła też laureatów nagród Grand Press za najlepsze materiały dziennikarskie.

Tytuł Dziennikarza Roku przyznało samo środowisko dziennikarskie – głosowało 50 polskich redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych.

Najwięcej głosów redakcji zdobył Wojciech Czuchnowski z „Gazety Wyborczej”.

11.12.2023 WARSZAWA DZIENNIKARZ ROKU GRAND PRESS FOT. WOJCIECH SURDZIEL / wosu.pl

Podczas gali finałowej 27. edycji konkursu Grand Press ogłoszono też nazwiska zdobywców nagród za najlepsze materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe mijającego roku. Zwycięzcy w kategoriach otrzymali czeki o wartości 5 tys. zł i miniaturki stalówki Grand Press.

Nagrodzeni Grand Press 2023 w poszczególnych kategoriach:

NEWS: Justyna Suchecka, Piotr Szostak – TVN24.pl – za cykl materiałów „Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista”
DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE: Piotr Świerczek, Robert Zieliński – „Czarno na białym” – TVN 24 – za „Historia agenta. Tomasz L. z komisji likwidacyjnej WSI. Tajemnica urzędnika stołecznego ratusza”
PUBLICYSTYKA: Michał Okoński – „Tygodnik Powszechny” – za tekst „Dłoń w ogniu”
REPORTAŻ PRASOWY/INTERNETOWY: Dariusz Faron – Wirtualna Polska – za reportaż „»Robiliśmy wszystko, żeby ratować dziecko«. Ciało zabrali w środku nocy. A oni zostali”
REPORTAŻ AUDIO: Dorota Salus, Agnieszka Szwajgier – Radio 357 –
za cykl „Kryptoscam”
REPORTAŻ TV/WIDEO: Michał Przedlacki – „Superwizjer” TVN – za cykl reportaży z Ukrainy
WYWIAD: Jacek Harłukowicz, Janusz Schwertner – Onet – „Katarzyna Kotula: Prezes PZT to seksualny predator. Krzywdził mnie, gdy byłam dzieckiem”
DZIENNIKARSTWO SPECJALISTYCZNE I NOWE FORMY DZIENNIKARSTWA: Łukasz Frątczak, Dariusz Kubik – „Czarno na białym” – TVN 24 – za cykl „Zakładnicy umowy”

Nagrody Grand Press przyznało jury, w którym zasiadali: Andrzej Andrysiak („Gazeta Radomszczańska”, SGL), Bogusław Chrabota („Rzeczpospolita”), Jerzy Domański („Przegląd”), Magda Jethon (Radio Nowy Świat), David McQuaid (korespondent amerykański w Polsce), Edward Miszczak (Telewizja Polsat), Mateusz Sosnowski (TVN24), Anna Śmigulec (Wirtualna Polska), Marek Twaróg („Presserwis”), Michel Viatteau (Agence France-Presse) oraz Jacek Żakowski (pierwszy Dziennikarz Roku, „Polityka”).

Przyznane zostały również nagrody: Grand Press Digital and Technology, Grand Press Economy, Nagroda im. Bohdana Tomaszewskiego oraz – po raz czwarty – za Książkę Reporterską Roku.

Rafał Stec z „Gazety Wyborczej” został laureatem Nagrody im. Bohdana Tomaszewskiego dla najlepszego dziennikarza sportowego. Nagrodę przyznało jury w składzie: Andrzej Janisz (Polsat Sport), Michał Kołodziejczyk (Canal +), Maciej Petruczenko („Przegląd Sportowy”), Włodzimierz Szaranowicz, Stefan Szczepłek oraz Mirosław Żukowski („Rzeczpospolita”).

Rafał Hirsch, reprezentujący Voice House, Business Insider i Tok FM, otrzymał Grand Press Economy. Nagrodę przyznało jury w składzie: Marek Chądzyński (300gospodarka.pl), Maciej Samcik („Subiektywnie o Finansach”), Grzegorz Siemionczyk („Parkiet”, „Rzeczpospolita”).

Nagrodą Grand Press Digital and Technology uhonorowano Agatę Kaźmierską i Wojciecha Brzezińskiego z „Tygodnika Powszechnego”. Decydowało jury w składzie Marcin Bartnicki (Wirtualna Polska), Beata Biel (TVN Warner Bros. Discovery, Konkret24) i Marek Twaróg („Presserwis”).

„Wędrówka tusz” Bartka Sabeli (Wydawnictwo Czarne) została Książką Reporterską Roku. Nagrodą Czytelników uhonorowano książkę „Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej autorstwa Piotra Wróblewskiego (Wydawnictwo Krytyki Politycznej). Laureatów wybrało jury w składzie: Bartek Chaciński, Roman Kurkiewicz, Weronika Mirowska, Beata Stasińska i Małgorzata Szejnert.

Grand Press to największy konkurs dziennikarski w Polsce. Organizatorem 27. edycji konkursu jest Fundacja Grand Press

Partnerzy konkursu: Grupa Lux Med, Grupa KRUK, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Repropol
Partner nagrody Grand Press Digital and Technology: Asseco
Partner nagrody Grand Press Economy i Nagrody im. Bohdana Tomaszewskiego: BNP Paribas Bank Polska
Partner nagrody Książka Reporterska Roku: Miasto Wrocław
Partnerzy gali: Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, British American Tobacco, GPW DAI, Stock Polska, Piloci Studio, Studio Cocosound, F25 Production House