g

Gravida proin loreto of Lorem Ipsum. Proin qual de suis erestopius summ.

Recent Posts
Follow Us:
Back to top

Ruszają zgłoszenia do
XXV konkursu Grand Press

Konkurs GRANDPRESS

Od 4 października magazyn „Press” przyjmuje zgłoszenia do XXV konkursu Grand Press. Prace na konkurs mogą być zgłaszane wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.grandpress.pl. Nowością w regulaminie są Nowe formy dziennikarskie dodane do kategorii Dziennikarstwo specjalistyczne oraz zmiana kategorii Reportaż radiowy na Reportaż audio.

Grand Press to największy konkurs dziennikarski w Polsce. Organizatorami 25. edycji konkursu są tradycyjnie magazyn „Press” oraz Fundacja Grand Press. Jak co roku jury przyzna nagrody za najlepsze materiały dziennikarskie, a kolegia redakcyjne wybiorą Dziennikarza Roku 2021.

Konkurs składa się z dwóch zasadniczych części: rywalizacji w kategoriach tematycznych Grand Press oraz konkursu na Dziennikarza Roku.

Oprócz nich zostaną przyznane również nagrody: Grand Press Digital, Grand Press Economy, Nagroda im. Bohdana Tomaszewskiego oraz – po raz drugi – za Książkę Reporterską Roku.
Zgłoszenia prac do nagród Grand Press 2021 przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną do 2 listopada br.

Ocenione zostaną materiały prasowe, radiowe/audio, telewizyjne oraz internetowe opublikowane albo wyemitowane w mediach, w języku polskim, między 1 listopada 2020 roku a 31 października 2021 roku.

Można je zgłaszać w kategoriach: NewsDziennikarstwo śledczePublicystykaReportaż prasowy/internetowyReportaż audioReportaż telewizyjny/wideoWywiadDziennikarstwo specjalistyczne i Nowe formy dziennikarskie.

Regulamin konkursu, zawierający szczegóły dotyczące zasad naboru zgłoszeń, znajduje się na stronie www.grandpress.pl. Tam również można zapoznać się z opisami kategorii konkursowych.

Ponadto już po raz 25. kolegia redakcyjne polskich mediów wybiorą Dziennikarza Roku. Kandydatów będzie można zgłaszać do 1 grudnia.

Laureatów poznamy podczas uroczystej gali w grudniu br.
Organizatorami konkursu są: magazyn „Press” i Fundacja Grand Press
Mecenas konkursu: Kulczyk Investments
Partnerzy konkursu: Grupa Lux Med, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Jeronimo Martins Polska, Grupa Żywiec
Partner nagrody Grand Press Economy: Allegro
Partner nagrody Grand Press Digital: Facebook
Partner Nagrody im. Bohdana Tomaszewskiego: BNP Paribas Bank Polska
Partner nagrody Książka Reporterska Roku: Miasto Sopot
Partner Nagrody Czytelników: Nexto
Partner gali: British American Tobacco

Medal Wolności Słowa

Medal Wolności Słowa

Fundacja Grand Press przedstawia dziewięcioro kandydatek i kandydatów do Medalu Wolności Słowa. Medale po raz pierwszy zostaną wręczone 30 sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Zgodnie z regulaminem wyróżnienie Medalem Wolności Słowa mogą otrzymać osoby angażujące się w działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym m.in.: obywatelską, społeczną; kulturalną, artystyczną, naukową; dziennikarską i publicystyczną.

Medale zostaną wręczone w trzech kategoriach: Media, Instytucja i Obywatel.
Do 30 lipca br. Fundacja Grand Press zbierała zgłoszenia kandydatur, w kategorii Media mogły ich dokonać kolegia redakcyjne polskich mediów, w kategorii Instytucja zgłaszającymi były organizacje pozarządowe, fundacje oraz stowarzyszenia, a w kategorii Obywatel pełnoletni internauci.

W kategorii Media spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur Fundacja Grand Press wskazała następujące osoby:

– Jarosława Jabrzyka, redaktora naczelnego „Superwizjera” TVN, szefa najlepszego zespołu śledczego w mediach, którego dziennikarze zdobywają nagrody w Polsce i za granicą;
– Piotra Pacewicza, redaktora naczelnego OKO.Press, serwisu dziennikarstwa śledczego i factcheckingowego, obrońcę praw człowieka, twórcę ważnych akcji prospołecznych;
– Andrzeja Poczobuta, korespondenta „Gazety Wyborczej” na Białorusi, który nie ustaje w ujawnianiu działań reżimu Łukaszenki, za co białoruskie władze uwięziły go już po raz drugi.

W kategorii Instytucja również przedstawiono trzy kandydatury:

– Adama Bodnara, byłego rzecznika praw obywatelskich, który pochylał się zarówno nad sprawami zwykłego obywatela, jak i fundamentalnymi kwestiami niezawisłości sądów, trójpodziału władzy oraz niezależności mediów;
– Pawła Grzesiowskiego, eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19, którego publiczne wypowiedzi wielokrotnie zmuszały rząd do korekty działań związanych z pandemią;
– Ewę Wrzosek, prokurator, członkinię stowarzyszenia Lex Super Omnia, która odważnie stoi na straży Konstytucji i nie zgadza się, by władza stała ponad prawem.

W kategorii Obywatel spośród zgłoszonych Fundacja Grand Press wskazała:
– Katarzynę Augustynek, aktywistkę uliczną znaną jako Babcia Kasia, która broni praw kobiet, osób LGBT, nauczycieli, niezależnych sędziów i prokuratorów, kpiąc jednocześnie z opresyjnego państwa;
– Agnieszkę Jankowiak–Maik, nauczycielkę historii, znaną jako Babka od Histy, uczącą młodych ludzi, czym jest postawa obywatelska i prawo do protestu;
– Olgę Tokarczuk, laureatkę Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, która zabiera głos w fundamentalnych kwestiach społecznych i nie boi się wskazywać nam mądrych rozwiązań.

Laureatów poznamy podczas uroczystej gali Medalu Wolności Słowa, która odbędzie się 30 sierpnia o godz. 20.30 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Gala będzie transmitowana na żywo w TVN 24, na Facebooku Pressa (kliknij, aby dołączyć do wydarzenia) oraz na stronach głównych portali: Onet.pl, Wyborcza.pl i Gdańsk.pl.

Belka_nowa

Pozostałe wydarzenia

KONKURS GRAND PRESS

Grand Press – największy konkurs dziennikarski w Polsce – organizuje od 1997 roku magazyn „Press” i fundacja Grand Press. Składa się z dwóch części:

1) Nagród Grand Press przyznawanych za najlepsze materiały dziennikarskie w kategoriach: News, Dziennikarstwo Śledcze, Publicystyka, Reportaż, Wywiad, Dziennikarstwo specjalistyczne. Spośród kilkuset nadesłanych materiałów zwycięzców wybiera jury, do którego „Press” zaprasza redaktorów, wydawców i szefów mediów. Przyznając nagrody, jurorzy kierują się następującymi kryteriami:

  • wybitne walory warsztatowe
  • znaczenie materiału dla opinii publicznej,
  • ciekawy, indywidualny charakter materiału,
  • zachowanie standardów etycznych dziennikarstwa.

2) Konkursu Dziennikarz Roku – jedynego w Polsce konkursu, w którym zwycięzcę wybierają sami dziennikarze. Na Dziennikarza Roku głosują bowiem kolegia redakcyjne polskich mediów. O zwycięstwie decyduje liczba punktów zdobyta w nominacjach redakcji. Tytuł ten może zdobyć osoba, która w danym roku wykazała się szczególnymi osiągnięciami, prezentując profesjonalizm, najwyższe standardy pracy w mediach, przestrzegając etycznych kanonów zawodu. Nagrody tej nie przyznaje się redakcjom ani instytucjom medialnym.

Od 2013 roku przyznawane są nagrody specjalne Grand Press: Grand Press Digital – dla dziennikarza lub redakcji, którzy wykazują się innowacyjnym podejściem do wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy dziennikarskiej; Grand Press Economy – dla dziennikarza wyróżniającego się wysoką jakością materiałów ekonomicznych. Nominowanych wskazuje redakcja „Press” po konsultacji ze specjalistami – i sama redakcja wybiera zwycięzcę.

W 2015 roku w porozumieniu z Fundacją im. Bohdana Tomaszewskiego magazyn „Press” ustanowił Nagrodę im. Bohdana Tomaszewskiego. Otrzymują ją wyróżniający się dziennikarze sportowi mający doskonały warsztat dziennikarski, dużą wiedzę, wysoką kulturę zawodową i osobistą.

Od 2020 roku magazyn „Press” oraz Fundacja Grand Press ustanowili nagrodę za najlepszą, polską Książkę Reporterską Roku, za publikację:
–  o wysokich walorach merytorycznych, warsztatowych (research, kompozycja, redakcja) oraz językowych,
– ujawniającą wrażliwość etyczną i społeczną autora/ki, przy zachowaniu zasad warsztatu dziennikarskiego, w tym zwłaszcza opisywania prawdziwych wydarzeń i postaci,
–  cechującą się pogłębioną analizą rzeczywistości, wykorzystującą wiedzę, dociekliwość i rzetelność autora/ki.

www.grandpress.pl

KONKURS GRAND PRESS PHOTO

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Reporterskiej Grand Press Photo, to najbardziej prestiżowy w Polsce środowiskowy konkurs dla zawodowych fotoreporterów pracujących w redakcjach prasowych, internetowych, agencjach fotograficznych oraz freelancerów. Tradycją tego konkursu jest, że przewodniczącym jury i osobą, do której należy decydujący głos przy wyborze nagrodzonych zdjęć, jest laureat World Press Photo.

www.grandpressphoto.pl

Cele Fundacji

Cele Fundacji

1. Ochrona wolności słowa.

2. Podnoszenie poziomu i promocja dobrego dziennikarstwa.

3. Wspomaganie rozwoju mediów lokalnych.

4. Wspomaganie nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji dziennikarzy, pracowników reklamy i public relations.

5. Wspomaganie rozwoju mediów tradycyjnych i elektronicznych, w tym rozwoju przedsiębiorczości związanej z rynkiem medialnym.

6. Rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce dziennikarskiej.

7. Prowadzenie działalności charytatywnej przez dziennikarzy oraz na rzecz dziennikarzy i ich rodzin.

8. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa dziennikarzy pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

9. Wspomaganie wypoczynku dzieci dziennikarzy, którzy stracili zdrowie lub życie w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

10. Integracja mediów europejskich oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między dziennikarzami.

11. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

12. Wspomaganie działalności na rzecz współpracy organizacji pozarządowych.

13. Działalność na rzecz kultury i sztuki, w szczególności w zakresie upowszechniania twórczości i wspierania wszelkich form aktywności artystycznej.

Kontakt

Fundacja Grand Press
J.H.Dąbrowskiego 75/66
60-523 POZNAŃ
Numer KRS: 0000463363
Numer NIP: 779-24-13-921
[email protected]
Nr konta: 06105015201000009135808658