GRAND PRESS

Grand Press, to doroczna nagroda przyznawana od 1997 przez dwumiesięcznik dziennikarski „Press” dla najlepszych polskich dziennikarzy prasy, radia i telewizji. Od 2023 roku wyłącznym organizatorem konkursu jest Fundacja Grand Press.

Kandydaci do nagrody są zgłaszani przez kolegia redakcyjne wszystkich gazet i czasopism oraz stacji radiowych i telewizyjnych w Polsce. Redakcje wybierają też Dziennikarza Roku – nagrodę otrzymuje osoba, którą nominowała największa ich liczba. Jest to również jedyna kategoria, w której dziennikarze otrzymują nagrodę za całokształt pracy w ciągu danego roku. W pozostałych kategoriach wyróżniane są konkretne materiały (audycje, artykuły itp.). Nominacje przyznaje jury preselekcyjne, dokonując wyboru spośród zgłoszeń redakcji, zaś ostateczną decyzje podejmuje jury Grand Press, kierujące się następującymi kryteriami:

 • wybitne walory warsztatowe,
 • znaczenie materiału dla opinii publicznej,
 • ciekawy, indywidualny charakter materiału,
 • zachowanie standardów etycznych dziennikarstwa.

Kategorie, w których przyznawane są nagrody Grand Press:

 • news,
 • dziennikarstwo śledcze,
 • publicystyka,
 • reportaż,
 • wywiad,
 • dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstwa.

Szczegóły konkursu i regulamin są dostępne na www.grandpress.pl

LAUREACI:

 • 1997 – Jacek Żakowski
 • 1998 – Monika Olejnik
 • 1999 – Tomasz Lis
 • 2000 – Kamil Durczok
 • 2001 – Waldemar Milewicz
 • 2002 – Janina Paradowska
 • 2003 – Anna Marszałek
 • 2004 – Marcin Pawłowski
 • 2005 – Justyna Pochanke
 • 2006 – Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski
 • 2007 – Marcin Kącki i Tomasz Lis
 • 2008 – Bogdan Rymanowski
 • 2009 – Tomasz Lis
 • 2010 – Artur Domosławski
 • 2011 – Andrzej Poczobut
 • 2012 – Jerzy Jurecki
 • 2013 – Mariusz Szczygieł
 • 2014 – Piotr Andrusieczko
 • 2015 – Konrad Piasecki
 • 2016 – Bianka Mikołajewska
 • 2017 – Wojciech Bojanowski
 • 2018 – Bertold Kittel
 • 2019 – Tomasz Sekielski
 • 2020 – Dariusz Rosiak
 • 2021 – Andrzej Poczobut
 • 2022 – Szymon Jadczak
 • 2023 – Wojciech Czuchnowski

Galerie