Medal Wolności Słowa

Fundacja Grand Press w 2021 roku ustanowiła Medal Wolności Słowa, by honorować Polaków w wyjątkowy sposób zasłużonych dla wolności wypowiedzi, autorki i autorów najważniejszych przemówień, które mogły wpłynąć na świadomość Polaków. 

Wydarzenie powstaje w trosce o promowanie mądrych słów w przestrzeni społecznej oraz wybitnych osób je głoszących, dojrzałą debatę publiczną oraz utrzymanie wolności słowa w Polsce.

Medal jest przyznawany osobom fizycznym, obywatelkom/obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, w trzech kategoriach:

  • Obywatel/ka
  • Instytucja
  • Media

za: osobistą, aktywną działalność na rzecz wolności słowa, krzewienia cnót obywatelskich, wartości demokratycznych oraz tolerancji.

Medal mogą otrzymać osoby angażujące się w działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym:

  • obywatelską, społeczną;
  • naukową;
  • kulturalną, artystyczną;
  • dziennikarską, publicystyczną;

a także osoby walczące z przejawami cenzury, ograniczeniami dla wolności mediów oraz zgromadzeń.

Wskazania nominacji kandydatów do Medalu Wolności Słowa w kategorii Obywatel dokonają internauci poprzez głosowanie społecznościowe, w kategorii Instytucja kandydatów do nominacji wskazują przedstawiciele zaproszonych NGO-sów, a w kategorii Media – kolegia redakcyjne zaproszone przez Fundację Grand Press. Wyboru laureatów spośród najczęściej wskazywanych dokona Fundacja Grand Press.


2023:

LAUREACI:

w kategorii Instytucja: Ewa Łętowska
w kategorii Media: Piotr Świerczek
w kategorii Obywatel/ka: Lidia Niedźwiecka-Owsiak i Jerzy Owsiak
medal specjalny otrzymał: Lech Wałęsa

WSKAZANI:

W kategorii Instytucja wskazano:
prof. Barbarę Engelking
Karola Grabskiego i Julię Łowkis
prof. Ewę Łętowską

W kategorii Media wskazano:
Biankę Mikołajewską
Piotra Świerczka
Tomasza Terlikowskiego

W kategorii Obywatel/ka wskazano:
Zbigniewa Hołdysa
Dominika Kuca
Lidię Niedźwiedzką-Owsiak i Jerzego Owsiaka

GALERIE:

RELACJA WIDEO Z GALI 2023


2022:

LAUREACI:

w kategorii Instytucja: Igor Tuleya
w kategorii Media: Piotr Jacoń
w kategorii Obywatel/ka: Katarzyna Wappa,
medal specjalny otrzymali: Wanda Traczyk-Stawska, Jacek Fedorowicz, Stanisław Tym.

WSKAZANI:

W kategorii Instytucja wskazano:
Krzysztofa Głuchowskiego
Jakuba Karysia
Igora Tuleyę

W kategorii Media wskazano:
Piotra Jaconia
Jerzego Jureckiego
Ewę Siedlecką

W kategorii Obywatel/ka wskazano:
Kamilę Ferenc
Roberta Hojdę
Kasię Wappę


2021:

LAUREACI:

w kategorii Obywatel/ka: Agnieszka Jankowiak-Maik,
w kategorii Instytucja: Adam Bodnar,
w kategorii Media: Andrzej Poczobut,
medal specjalny otrzymał Marian Turski.

WSKAZANI:

W kategorii Obywatel/ka wskazano:
Katarzynę Augustynek
Agnieszkę Jankowiak-Maik
Olgę Tokarczuk

W kategorii Instytucja wskazano:
Adama Bodnara
Pawła Grzesiowskiego
Ewę Wrzosek

W kategorii Media wskazano:
Jarosława Jabrzyka
Piotra Pacewicza
Andrzeja Poczobuta